Ιστορικοί και πολιτιστικοί προορισμοί

Ιστορικοί και πολιτιστικοί προορισμοί

Επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος που είναι συνδεδεμένα με την πλούσια ιστορία της πόλης του Ναυπλίου αποτυπώνονται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ιστορικά μνημεία, δημόσια κτίρια, μουσεία, ναοί, οχυρωματικά φρούρια και κάστρα, τοπόσημα και άλλα αξιοθέατα του Ναυπλίου απεικονίζονται γεωγραφικά και σας καλούν να τα ανακαλύψετε με διαδραστικό τρόπο, μέσα από το υποσύστημα αναζήτησης προορισμών της εφαρμογής.

Icon for filtering all items ΟΛΑ
Icon for filtering museum items ΜΟΥΣΕΙΑ
Icon for filtering church items ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Icon for filtering park items ΠΑΡΚΑ/ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Icon for filtering fortress items ΚΑΣΤΡΑ/ΦΡΟΥΡΙΑ
Icon for filtering monument items ΜΝΗΜΕΙΑ/ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ